Profil tímu

Tatranky

Slovakia, Nová Lesná

0905602492

vdovjakovaeva@centrum.sk

Eva Vdovjaková

O tíme

Tatranky z pod Tatier.

Hráči tímu

Eva Vdovjaková

Slovakia, Nová Lesná

Zdenka Andraščiková

Slovakia, Badin

Anna Knižková

Slovakia, Nová Lesná

Anna Kozelníková

Slovakia, Sielnica

Vlastimil Papež

Slovakia, Štrba

Kararína Janovová

Slovakia, HYBE

Zuzana Vdovjaková

Slovakia, Nová Lesná

Juraj Vdovjak

Slovakia, Nová Lesná

Zuzana Budinská

Slovakia, Poprad

Zuzana Budinská

Slovakia, Poprad

Leave an email and stay up to date