Hamr na Jezeře, Czech Republic 2024

05-10-2024

Sign up and take part
in the competition

Partners

Information

Information about the event


ČESKOMORAVSKÝ POHÁR NORDIC WALKING – Hamr na Jezeře

kategorie Národní pohár
Propozice závodu

Pořadatel závodu: Rupertus, z.s.
Národní pořadatel: Českomoravská federace Nordic Walking z.s.
Pořadatel světové ligy Nordic Walking: Original Nordic Walking Federation (ONWF) ry, Finsko

DATUM KONÁNÍ: 4. – 6. 10. 2024
Pátek 4. 10. 2024
prezentace v centru závodu
Sobota 5. 10. 2024, od 10:00 závodní den, NW 10 km, NW 5 km, NW štafety 3x2,5 km, běh 6,66 km, dětský závod
Sobota 5. 10. 2024 18:00 vyhlášení závodů a večerní program se slavnostní vyhlášení Českomoravského poháru Nordic Walking.
Neděle 6. 10. 2024 Nordic Walking duathlon, výlety do okolí a další program
Celý víkend doprovodný program pro děti.

MÍSTO KONÁNÍ, CENTRUM ZÁVODU: 
Kemp Zátiší, Břevniště 6, 47128 Hamr na Jezeře, Česká republika, Mapa
Ubytování přímo v centru závodu v kempu Zátiší je možné si rezervovat ZDE


TRASY A KATEGORIE: 
- NW 5 km/nastoupáno 170 m, 
- NW 10 km/nastoupáno 340 m 
-Mapa:  (5 km - 2 kola, 10 km - 4 kola)
Další možnosti: 
- NW štafeta MIX, alespoň jedna žena (3 x 2,5 km), součet věků do/nad 150 let, , přihlášky na místě
- Běh 6,66 km (2 kola 3,33 km), děti běh a NW 666 m a 66 m

Kategorie viz Pravidla, Pro žáky, dorost a věkový limit 18 let je rozhodující datum narození, u ostatních kategorií ročník narození. Účastníci závodu na 10 km musí být v den konání závodu starší 16 let, mladší závodníci mohou absolvovat pouze závod na 5 km. V obou případech musí mít osoby mladší 18 let písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na akci. Děti do 8 let musí startovat v doprovodu zákonného zástupce. Osoby se zdravotním znevýhodněním absolvují trasu 5 km.

STARTOVNÉ:
450 Kč dospělí do 31. 5. 2024
225 Kč děti a mládež do 18 let, do 31.5. 2024
225 Kč osoby se zdravotním znevýhodněním, do 31.5. 2024
500 Kč dospělí od 1. 6. 2024 do 31. 7. 2024
250 Kč děti a mládež do 18 let, do 31.7. 2024
250 Kč osoby se zdravotním znevýhodněním, do 31.7. 2024
600 Kč dospělí od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024
300 Kč děti a mládež do 18 let, do 30.9. 2024
300 Kč osoby se zdravotním znevýhodněním, do 30.9. 2024
650 Kč Dospělí registrace na místě
325 Kč děti a mládež do 18 let, registrace na místě
325 Kč osoby se zdravotním znevýhodněním, registrace na místě
V ceně startovného: občerstvovací stanice na trase závodu; v cíli voda a drobné občerstvení; teplé jídlo v centru závodu; iontový nápoj; startovní balíček; startovní číslo a čip; čipová časomíra; účastnická medaile; toalety, sprchy, vyhlášení vítězů a ceny pro 1. až 3. místo v kategoriích. 

PŘIHLÁŠKY, REGISTRACE, PLATBA: Přihlášky, registrace, platba elektronicky na webu ONWF, nebo na místě konání závodu až do naplnění kapacity (300 závodníků). Registrace je platná dnem zaplacení startovného. Startovné v Kč (CZK) je splatné do 3 dnů od registrace, nejpozději však do 30. 09. 2024, 22.00 hod., rozhodným datem je datum připsání na účet. Na místě platba startovného v hotovosti. Přihlášky na NW štafety na místě v centru závodu. Registrace na běžecké závody naleznete na stránce závodu www.nwhamr.cz

PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ: 
- Pátek 4. 10. 2024, 19:00 až 20:00: v centru závodu v kempu Zátiší, dohlášky na místě budou umožněny pouze do naplnění kapacity závodu
- Sobota 5. 10. 2024, 8:00 až 9:15, v centrum závodu v kempu Zátiší, registrace na místě od 8:00 do 9:00
- Přihlášení na NW štafety do soboty 5. 10. 2024 13:00 v centru závodu v kempu Zátiší.

POJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍKŮ: Organizátor nepřejímá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodu. Závodníkům se doporučuje zabezpečit si individuální zdravotní pojištění.

ČASOMÍRA:Elektronická, čipová.

NORDIC WALKING: Závodníci musí být vybaveni Nordic Walking holemi správné délky a závod absolvovat Nordic Walking technikou chůze. Omezený počet Nordic Walking holí bude k zapůjčení v centru závodu, rozhoduje pořadí platné registrace. Vratná záloha 1000 Kč. Před startem závodu je pro všechny závodníky povinná rozprava. Na soutěž dohlíží rozhodčí, kteří mají právo kontrolovat výstroj a výzbroj závodníka, závodníka na trati poučit, varovat, zastavit, penalizovat nebo diskvalifikovat. Více viz Pravidla.

VÝSLEDKY ZÁVODŮ, PROTESTY, VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:Výsledky závodu budou vyvěšeny v centru závodu a na internetu na webu ONWF v záložce Results. Protesty lze vznášet k hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po vyvěšení výsledků závodu v centru závodu k hlavnímu rozhodčímu současně se složením zálohy ve výši 500 Kč. Pro účely vyhlášení vítězů po ukončení závodu si pořadatel vyhrazuje právo stanovit počet kategorií, (např. sdružením kategorií), způsob a ocenění vítězů.

KLASIFIKACE VE SVĚTOVÉ LIZE NORDIC WALKING A V ČESKOMORAVSKÉM POHÁRU NORDIC WALKING: Závod v Hamru na Jezeře je součástí ČMPNW, kategorie Národní pohár, s bodovou váhou 1000 bodů. Součástí Českomoravského poháru Nordic Walking (Národní pohár) jsou tyto další závody (celkem 4 závody):
- Bruntál, 11. května 2024, 2500 bodů
- Olomouc, Mrsklesy 8. června 2024, 1000 bodů
- Kutná Hora 27. července 2024, 1000 bodů
Výpočet rankingu je uvedený v Pravidlech závodu. Do klasifikace Českomoravského poháru Nordic Walking vstupují nejvýše 3 nejlepší dosažené bodové výsledky závodníka. Nejhorší výsledek není započítán. Vždy se tedy závodníkovi vyplatí absolvovat co největší, příp. plný počet závodů ČMPNW a v každém závodě usilovat o co nejlepší čas. Čím více závodů ČMPNW závodník absolvuje, tím větší šance na vyšší bodový zisk a lepší umístění v ČMPNW.

OSTATNÍ USTANOVENÍ: viz Pravidla.

POŘADATEL ZÁVODU: Rupertus, z.s., Radčická 143, 460 14 Liberec
Ředitel závodu: Karel Ouhrabka; Tel: +420 603 223 309; E-mail: karelouhrabka@gmail.com
Kontaktní osoba pořadatele: Radka Ouhrabková; Tel: +420 737 276 906; E-mail: radka.ouhrabkova@gmail.com
Hlavní rozhodčí závodu: Beata Barbořík Brošová Tel: +420 777 887 606; E-mail: beata.brosova@seznam.cz

V Liberci dne 20. 2. 2024

 

WERSJA POLSKA
CZESKO-MORAWSKI PUCHAR NORDIC WALKING – Hamr na Jezeře
Kategoria: Puchar Krajowy
Instrukcje

Organizator: Rupertus, z.s.
Organizator krajowy: Czesko-Morawska Federacja Nordic Walking z.s.
Organizator Światowej Ligi Nordic Walking: Original Nordic Walking Federation (ONWF) ry, Finlandia
TERMIN REALIZACJI: 04/10/2024 – 06/10/2024
Piątek 10.04.2024
prezentacja/ rejestracja w centrum zawodów
Sobota 5.10.2024, od godz. 10:00 dzień zawodów, NW 10 km, NW 5 km, sztafeta NW 3x2,5 km, bieg 6.66 km, bieg dzieci
Sobota 5.10.2024 18:00 ogłoszenie zawodów i programu wieczornego z uroczystym ogłoszeniem Czesko-Morawskiego Pucharu Nordic Walking
niedziela 10.06.2024 Nordic Walking duathlon, wycieczki po okolicy i inne programy
Program dla dzieci przez cały weekend.
MIEJSCE, CENTRUM WYDARZEŃ: 
Kemping Zátiší, Břevniště 6, 47128 Hamr na Jezeře, ČR. Mapa 
Zakwaterowanie w samym centrum wyścigu w obozie Zátiší można zarezerwować na stronie internetowej zawodów TUTAJ.

TRASY I KATEGORIE:
- NW 5 km/170 m
- NW 10 km/ 340 m
-Mapa (5 km - 2 pelty, 10 km - 4 pelty)
Inne opcje:
- sztafeta NW MIX, najmniej jedna kobieta (3 x 2,5 km) - suma wieku do/powyżej 150 lat, zapisy na miejsce
- Bieg 6,66 km (2 pelty 3,33 km), bieg dla dzieci i NW 666 m i 66 m.
Kategorie zobac Regulamin,Dla uczniów, młodzieży i granicy wieku 18 lat decydująca jest data urodzenia, dla pozostałych kategorii rok urodzenia. Uczestnicy biegu na 10 km muszą mieć ukończone 16 lat w dniu biegu, młodsi zawodnicy mogą ukończyć tylko bieg na 5 km. W obu przypadkach osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu. Dzieciom poniżej 8 roku życia musi towarzyszyć opiekun prawny. Osoby niepełnosprawne pokonują trasę o długości 5 km.
WPISOWE:
450 CZK Dorośli do 31.05.2024
225 CZK dzieci i młodzież do 18 lat, do 31.5. 2024
225 CZK dla osób niepełnosprawnych zdrowotnie, do 31.05. 2024
500 CZK dorośli od 1 czerwca 2024 r. do 31. 7. 2024
250 CZK dzieci i młodzież do 18. roku życia, do 31.07. 2024
250 CZK dla osób niepełnosprawnych zdrowotnie, do 31.7. 2024
600 CZK dorośli od 1. 8. 2024 r. do 30. 9. 2024
300 CZK dzieci i młodzież do 18. roku życia, do 30.09. 2024
300 CZK dla osób niepełnosprawnych zdrowotnie, do 30. 9. 2024
650 CZK Rejestracja osoby dorosłej na miejsce
325 CZK Dzieci i młodzież do lat 18, zapisy na miejscu
325 CZK Osóbi niepełnosprawnych zdrowotnie, rejestracja na miejscu
W cenie startowej: punkt gastronomiczny na trasie zawodów; woda i przekąski na mecie; gorące jedzenie, napój jonowy; pakiet startowy; numer startowy i chip; pomiar czasu, medal uczestnika; toalety, prysznice, ogłoszenie zwycięzców i nagrody za miejsca 1-3 w kategoriích.
ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA, PŁATNOŚĆ:Rejestracja, płatność elektroniczna na stronie internetowej ONWF lub na miejscu do wyczerpania pojemności (300 zawodników). Rejestracja jest ważna w dniu uiszczenia opłaty startowej. Opłatę startową w CZK (CZK) należy uiścić w ciągu 3 dni od rejestracji, ale nie później niż do 30.09.2024 r., godz. 22.00, decydującą datą jest data wpływu na konto. Uiszczenie opłaty startowej gotówką na miejscu. Zapisy na sztafety NW na miejscu w centrum zawodów. Zapisy na biegi można znaleźć na stronie zawodów
PREZENTACJE ZAWODNIKÓW: 

- Piątek, 4 października 2024 r., godz. 19:00-20:00: w centrum zawodów na kempingu Zátiší rejestracja na miejscu będzie możliwa tylko do wyczerpania miejsc na zawodach
- Sobota 5.10.2024, godz. 8:00-9:15, w centrum zawodów na kempingu Zátiší, rejestracja na miejscu od 8:00 do 9:00
- Zapisy do sztafety NW do soboty 5.10.2024 do godz. 13:00 w centrum zawodów na kempingu Zátiší. 
UBEZPIECZENIE ZAWODNIKA: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub zdrowotne związane z podróżą, pobytem i udziałem zawodników w biegu. Zawodnikom zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego. 
POMIAR CZASU: elektroniczny, chip.
NORDIC WALKING: Zawodnicy muszą być wyposażeni w kijki do Nordic Walking o odpowiedniej długości i ukończyć bieg techniką Nordic Walking. Ograniczona liczba kijków do Nordic Walking będzie dostępna do wypożyczenia w centrum zawodów, decyduje kolejność ważnych zapisów. Kaucja zwrotna 1000 CZK. Przed startem wyścigu odprawa jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników. Zawody są nadzorowane przez sędziów, którzy mają prawo sprawdzać sprzęt i wyposażenie zawodnika, instruować, ostrzegać, zatrzymywać, karać lub dyskwalifikować zawodnika na torze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Regułamin.
WYNIKI WYŚCIGÓW, PROTESTY, OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW:Wyniki zawodów będą zamieszczane w centrum zawodów oraz w Internecie na stronie internetowej ONWF w zakładce Wyniki. Protesty można kierować do sędziego głównego w ciągu 30 minut od wywieszenia wyników zawodów w centrum zawodów do sędziego głównego, jednocześnie z wpłaceniem kaucji w wysokości 500 CZK. Na potrzeby ogłoszenia zwycięzców po zakończeniu biegu organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby kategorii (np. poprzez pogrupowanie kategorii), sposobu i wyłonienia zwycięzców.

KLASYFIKACJA W LIDZE ŚWIATOWEJ NORDIC WALKING I W CZESKO-MORAWSKIM PUCHARZE NORDIC WALKING: Bieg w Hamr na Jezeře należy do kategorii ČMPNW, National Cup, z wagą punktową 1000 punktów. Następujące inne biegi są częścią Czesko-Morawskiego Pucharu Nordic Walking (Puchar Krajowy) (łącznie 4 wyścigi):
- Bruntál, 11 maja 2024 r., 2500 punktów
- Ołomuniec, Mrsklesy 8 czerwca 2024, 1000 pkt
- Kutná Hora 27 lipca 2024, 1000 pkt
Kalkulacja rankingu znajduje się w Regulaminie Zawodów. Do klasyfikacji Pucharu Czech i Morawskiego Nordic Walking przypadają maksymalnie 3 najlepsze punkty zdobyte przez zawodnika. Najgorszy wynik nie jest liczony. Dlatego zawsze warto, aby zawodnik ukończył jak najwięcej lub pełną liczbę wyścigów ČMPNW i dążył do jak najlepszego czasu w każdym wyścigu. 
INNE POSTANOWIENIA: patrz Regulamin.
ORGANIZATOR ZAWODÓW: Rupertus, z.s., Radčická 143, 460 14 Liberec
Dyrektor zawodów: Karel Ouhrabka; Telefon:+420 603 223 309; E-mail: karelouhrabka@gmail.com
Osoba kontaktowa organizatora: Radka Ouhrabková; Telefon:+420 737 276 906; E-mail: radka.ouhrabkova@gmail.com
Sędzia główny zawodów: Beata Barbořík Brošová Tel: +420 777 887 606; E-mail: beata.brosova@seznam.cz

Liberec, 20.2.2024

 

 

 

 

 

  

Event program

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR NORDIC WALKING – Hamr na Jezeře
kategorie Národní pohár
Pátek 4., sobota 5 a neděle 6. října 2024
PROGRAM

Kemp Zátiší, Břevniště 6, 47128 Hamr na Jezeře, Česká republika

PROGRAM
Pátek 4.10. 2024:
19:00 - 20:00 Prezentace závodníků, registrace závodníků na místě
Sobota 5. 10. 2024:
- 8:00 9:15 :prezentace registrovaných závodníků, odběr startovních čísel a balíčků
- 9:00: ukončení registrace na místě
- 9:15 společná rozcvička
- 9:45 rozprava pro závodníky na místě startu
- 10:00 start 10 km, ve vlnách, podle věkových kategorií
- 11:20 start 5 km, ve vlnách, podle věkových kategorií
- 13:00 start běžeckých závodů
- 15:00 start NW štafet
- 18:00 vyhlášení vítězů a večerní program se slavnostní vyhlášení Českomoravského poháru Nordic Walking
- doprovodný program pro děti v průběhu celého dne
Neděle 6. 10. 2024:
- Nordic Walking duathlon, výlety do okolí, doprovodný program pro děti a další program.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

WERSJA POLSKA
CZESKO-MORAWSKI PUCHAR NORDIC WALKING – Hamr na Jezeře
Kategoria: Puchar Krajowy
Piątek 4, sobota 5 i niedziela 6 października 2024 r.
AGENDA

Kemp Zátiší, Břevniště 6, 47128 Hamr na Jezeře, Czechy

AGENDA
Piątek 4.10. 2024:
19:00 - 20:00 Prezentacja zawodników, rejestracja zawodników na miejscu
Sobota 5.10.2024:
- 8:00 - 9:15: prezentacja zarejestrowanych zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów
- 9:00: zakończenie rejestracji na miejscu
- 9:15 wspólna rozgrzewka
- 9:45 odprawa dla zawodników na starcie
- 10:00 start na dystansie 10 km, w falach, według kategorii wiekowych
- 11:20 start biegu na 5 km, w falach, według kategorii wiekowych
- 13:00 rozpoczęcie biegów przełajowych
- 15:00 start sztafety NW
- 18:00 ogłoszenie zwycięzców i wieczorny program z uroczystym ogłoszeniem Czesko-Morawskiego Pucharu Nordic Walking
- program dla dzieci przez cały dzień
Niedziela 6.10.2024:
- Duathlon Nordic Walking, wycieczki po okolicy, program towarzyszący dla dzieci i inne programy
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

NW Hamr na Jezeře - 2,5 km okruh

Starter pack

Each participant will receive

Additionally there will be winnings

VIDEO

Video report from previous events

PHOTO

Photo report from previous events

Leave an email and stay up to date

HTTP/1.0 200 OK Cache-Control: no-cache, private Date: Sat, 22 Jun 2024 23:29:45 GMT